KASVATUSPERIAATTEET

tärkeintä on terveys, sekä rohkea ja avoin luonne

Pyrimme tarkkaan ja huolelliseen kasvatustyöhön ja sen kautta tavoitteemme on saattaa maailmaan erityisesti terveitä, rodunomaisia, upean luonteen omaavia ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin soveltuvia belgianpaimenkoiria. Koirista tulisi löytyä sitä tärkeää niille ominaista aktiivisuutta, rohkeutta, avoimuutta ja valmiutta aina toimintaan. Haluamme jalostaa koirille sitä niiden menetettyä rohkeutta ja avoimuutta takaisin, joka on vähentynyt showlinjaisuuden yleistyessä.

Panostamme myöskin jokaisen kohdalla paimen-, suojelu-, vahti- ja palveluskoiran ominaisuuksiin. Emme myöskään halua kadottaa koirista niiden alkuperäistä kuvastumaa, joka on siis paimenkoira, joten tätä ominaisuutta tulemme suuresti arvostamaan ja vaalimaan ja pyrimme sen säilyttämään parhaamme mukaan. Tavoitteena on kasvattaa kaunislinjaisia koiria, joissa otamme luonteen ja käyttäytymisen ohella suuresti huomioon niiden ulkönäönkin. Rodunomainen, kaunis ja ennen kaikkea terve ulkonäkö ja rakenne ovat siis suuri osa myöskin kasvatustamme.

Tervettä ja hyväsukuista sukua arvostamme. Suunnittelemme tarkasti aina mahdollisimman hyvin toisilleen sopivat vanhemmat, jotka täydentävät toisiaan kisapuolellisesti että ulkönäöllisestikin. Sukujuuret tullaan aina tarkistamaan perinpohjaisesti, jos sukua löytyy hieman enemmän ja pyrimme eritoten välttämään huonosukuisia jälkeläisiä. Vanhemmilta tulisi löytyä luonteenpiirteistään haluamiamme ominaisuuksia, joita yläpuolella mainitsimme. Ehdotonta terveyttä vaaditaan, siitä emme poikkea.

                 
KUVAT © Deabei

Toivottavaa jokaisen vanhemman kohdalla olisi, että siltä löytyisi vPVA'n, vKVA'n ja vTVA'n valionarvot. Pidämme huolen siitä, että samoja sukujuuria ei tulla yleistämään liikaa ja näin ollen pyrimme myöskin useasti käyttämään uusia koiria, joiden suku on varsin pieni, näin tuomme myöskin uutta verta ja sukua virtuaalimaailmaan. Pyrimme tasapainoisiin ja korkeatasoisiin jälkeläisiin, jotka ovat terveitä, omaavat upean luonteen ja kauniin ja rodunomaisen ulkonäön. Keskimäärin pentuja syntyy yhteen pentueeseen noin 3-4.