F l i m r i m ' s    &    T a p k a h a l l a

Flimrim's & Tapkahalla ovat virtuaalikenneleitä. Virtuaalikennel on kuvitteellinen kennel, joka on olemassa ainoastaan internetissä. Koirat ja toiminta (kilpailut, näyttelyt jne.) eivät ole todellisia.

Flimrim's & Tapkahalla are sim game kennels. A sim game kennel is an imaginary kennel that only exists in the internet. Dogs and actions (competitions, shows etc.) are not real.

Brighten Up Jinker Rookh


BH TK3 VAVA


   virallinen nimi    BRIGHTEN UP JINKER ROOKH    kutsumanimi    JINKER
   syntymäaika    23.04.2014 (oma ikääntyminen)    sukupuoli    NARTTU
   omistaja    LANIA, FLIMRIM'S    kasvattaja    JINKER ROOKH (EVM)i: tuntematon (evm)
ii: tuntematon (evm)
ie: tuntematon (evm)
e: tuntematon (evm)
ei: tuntematon (evm)
ee: tuntematon (evm)   N Ä Y T T E L Y T    ( J U N I O R I L U O K K A )

16.08.2015   Ι   YVNL FIN   Ι   Juinttu   Ι   ERI1 SA PN1 SERT VSP CACIB ROP-juniori


   A G I L I T Y

30.06.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 1-luokka   Ι   Shady   Ι   03/21 vKUMA
25.07.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 1-luokka   Ι   Mimmu   Ι   03/17 vKUMA
04.08.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 1-luokka   Ι   Ziwa   Ι   01/15 vKUMA
28.08.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 2-luokka (B)   Ι   Shady   Ι   02/08 vKUMA
28.08.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 2-luokka (D)   Ι   Frisky   Ι   01/08 vKUMA
30.08.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 2-luokka   Ι   Sigitius   Ι   03/11 vKUMA
09.10.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 3-luokka   Ι   Lania   Ι   01/09 vKUMA
11.10.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 3-luokka (A)   Ι   Jenna   Ι   01/08 vKUMA
11.10.2014   Ι   virtuaalinen agilityliitto   Ι   MINI 3-luokka (B)   Ι   Jenna   Ι   02/08 vKUMA + vCACIAG


   T O T T E L E V A I S U U S

08.05.2014   Ι   virtuaalinen tottelevaisuuskoulutusliitto   Ι   ALO-luokka   Ι   Shady   Ι   89p. I-palkinto
21.07.2014   Ι   virtuaalinen tottelevaisuuskoulutusliitto   Ι   ALO-luokka   Ι   Mimmu   Ι   100p. I-palkinto, LKV
24.07.2014   Ι   virtuaalinen tottelevaisuuskoulutusliitto   Ι   AVO-luokka (A)   Ι   Ziwa   Ι   90p. I-palkinto
24.07.2014   Ι   virtuaalinen tottelevaisuuskoulutusliitto   Ι   AVO-luokka (B)   Ι   Ziwa   Ι   86p. I-palkinto
21.09.2014   Ι   virtuaalinen tottelevaisuuskoulutusliitto   Ι   VOI-luokka   Ι   Frisky   Ι   90p. I-palkinto
15.10.2014   Ι   virtuaalinen tottelevaisuuskoulutusliitto   Ι   VOI-luokka   Ι   Lania   Ι   92p. I-palkinto
20.11.2014   Ι   virtuaalinen tottelevaisuuskoulutusliitto   Ι   EVL-luokka   Ι   Juinttu   Ι   99p. I-palkinto


   K O I R A T A N S S I    ( 0   P I S T E T T Ä )

00.00.0000   Ι   virtuaalinen koiratanssiliitto   Ι   laji   Ι   tuomari   Ι   00p.


   F L Y B A L L    ( 0   P I S T E T T Ä )

00.00.0000   Ι   virtuaalinen flyball-liitto   Ι   Joukkue ? (startti ?)   Ι   tuomari   Ι   00p.


   P A L V E L U S K O I R A K O K E E T

26.04.2014   Ι   virtuaalinen Suomen palveluskoiraliitto   Ι   PAKK   Ι   Carla   Ι   93p. PAKK1, BH